onsdag, august 12, 2020

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Skinnarbøl

PDFSkriv utE-post

RokStories

Skinnarbøl, Storgård i Kongsvinger Kommune ved Vingersjøen, 4 km øst for Kongsvinger sentrum. Gården har ett totalareal på 23 606 daa, hvorav 644 er dyrket mark og 20 657 daa skog. Den er kjent siden 1300 tallet og har blant annet tilhørt slektene Natt og Dag, Rynning og Oxenstierna.

Firmaet Westye Egeberg & Co. kjøpte eiendommen i 1899 og den har siden vært i fam. Egebergs eie

Skinnarbøl var den norsk/svenske kongefamiliens sommerresidens i perioden fra 1892 og frem til unionsoppløsningen 1905. Dronning Sofie var der fra juni til september hvert år, unntatt i 1895 og 1896 da forholdet mellom Norge og Svergie var svært spent.

Hovedbygningen, en lang enetasjes bygning i empirestil med søylebåret midtgavl, er oppført av stampet jord og kalkpusset. Byggår 1849. Bygningen er forbundet med driftsbygningen ved to enetasjers fløyer. Gårdsanlegget er fredet.

Siden sommeren 2006 har jeg hatt flere turer til Skinnarbøl for å hjelpe til med vedlikehold av den gamle kalkpussen, kalkmale og erstatte ødelagt kalkpuss med ny luftherdene kalkmørtel.

Deler av driftsbygnigen er oppført i løsbrent teglstein og pusset med en mørtel bestående av portlandsement og sand. (en brann på begynnelsen av 1900 tallet la mesteparten av Skinnarbøl i ruiner) Gjenoppbygningen på 1920 tallet ble da utført med det en den gang trodde var en fornuftig kombinasjon av tegl og ett sterkt puss lag.

På sikt håper vi å fjerne dette pusslaget og erstatte det med en hydraulisk eller rent luftherdene puss lag.

 

Kontakt: Westy Egeberg telf.915 16 210