fredag, november 15, 2019

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Nes kirke

PDFSkriv utE-post

Image

Nes kirke ligger i Sauherrad kommune, Telemark. Kirken ligger vakkert til på Nesodden. Fra kirkebakken ser en utover Norsjø og bygdene omkring. Kirken er bygd i romansk stil i  tida mellom 1100 0g 1150. Det er kirkeskipet og koret som er opprinnelig fra middelalderen, tårnet og sakristiet ble bygd i 1868. Trolig var det ett omreisende byggelag som som sto for muringa av middelalderdelen.

Om arbeidet i Nes kirke skriver konservator og senere Riksantikvar Harry Fett:  Det må i bygghytten  ha vært en geistelig som var like godt kjent i Eddaen som i Det Gamle testamente. Det er motiva i steinportalene som vitner om det. Portalene i Nes kirke er særmerkte. Di er laget av "marmorlignede kalkstein" som er henta langveis fra. Den kunstneriske prydnaden har motiv fra hedensk mytologi og fra kristendommen.

Nede på søylefoten ved korportalen finn en drakefigurer på den ene siden og lammet og eselet på den andre. Hovedportalen på sørveggen er pryda med motiv fra Davids kamp mot Goliat og Gunnar i ormegården.

Nes_kirke_4skann0001_Nes

Bildet viser restene av stillasstokk.                                       Nes kirke omkring 1930 viser en annen sydfasade enn dagens.

 

Senhøstes 2008 startet jeg med fjerning av gammel overflatebehandling, en sementbasert slemme mørtel påført på 1970 tallet. Dette arbeidet var tidkrevende da det var viktig å ikke skade gammel kalkpuss. På sydveggen av skipet var det tydelig for meg at en gang i tiden må deler av veggen ha vært tatt ned og murt opp igjen, bilde i boken "En bygdekirke" av Harry Fett viser en litt annen syd fasade en dagens. Våren 2009 ble kirken puss reparert og kalkhvittet tre strøk med luftherdene kalk tilsatt pigmenter. Arbeidene ble avsluttet månedsskiftet Juni/juli.

 

Kontakt: Kirkeverge Johannes Sand telf.936 28 789