fredag, november 15, 2019

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Andebu Kirke

PDFSkriv utE-post

Andebu2Andebu kirke ble bygget omkring år 1100, den er murt i naturstein med kalkmørtel som bindemiddel. Kirken ble viet til Maria og St. Nicolaus, som var de sjøfarendes helgen.I den katolske tiden ble kirken godt vedlikeholdt, men da reformasjonen kom, forgrep de protestantiske mynigheter seg på kirkens inntekter. Dette medførte at kirken forfalt. Da Jarlsberg grevskap ble opprettet i 1763, ble kirken innlemmet i grevskapet og restaurert.

 

 

I 1769 kjøpte bygdas innbyggere kirken på auksjon, og i årene framover ble den jevnlig restaurert. F.eks. I 1846 var det ingen mangler å påpeke.

I 1866 ble Mariakirken i Tønsberg revet og nadverdsmaleriet fra 1569 ble kjøpt derfra og byttet med den opprinnelige altertavlen.

Sommeren 2003 startet jeg arbeidene med å puss reparere og kalk hvitte kirken utvendig.

Det ble samtidig bestemt at kirken skulle få ny overflate behandling innvendig. Disse arbeidene ble litt forsinket på grunn av uklarheter om hva som var påført veggene ved siste restaurering en gang på 1950-tallet. Det som en i utgangspunktet trodde var kalkmaling viste seg å være noe helt annet. I samråd med riksantikvar kom en frem til at en skulle benytte en lim farge, denne hefter godt til underlaget.Disse arbeidene ble så utført i januar og mars 2005. En del puss reprasjoner ble også utført, da med luftherdene kalk.

 

Kontakt: Kirkeverge Jan-Agnar Stålerød Telf. 33 43 81 51