onsdag, august 12, 2020

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Kr.sand Domkirke

PDFSkriv utE-post

Kirken er bygd etter tegning av arkitekt Henrik Thrap-Meyer og er en av landets største.  Den er murt i teglstein og pusset med en kalkmørtel tilsatt portlandsement.

Kirken betegnes som nygotisk. Bygningen er 70 meter lang og 39 meter bred, tårnet er 70 meter høyt. Opprinnelig hadde domkirken 2029 sitteplasser og 1216 ståplasser. I dag er den godkjent for 1500 mennesker.

For å kunne utnytte de gamle murene fra kirken som brant i 1880, ble alteret lagt mot vest, mens kirker normalt pleier å ha alteret mot øst. Murerbeidene ble ferdig 1. februar 1885 og hadde da kostet 240.000,- Blant annet gikk det med 700.000 teglstein. Kirken ble vigslet 18.mars 1885 av stiftsprost Johan M.Brun.

 

023_Kr.sand_domkirke_revne 006_Utmuring_Kirkegt.

Deler av utmuringen mot Kirkegata måtte sikres før vi kunne starte demonteringen av teglsteinen.

 

I år 2000 ble jeg engasjert av Kristiansand Kommune til å utbedre skader i "utmuringene"  i høyde med domkirkeuret. Siden dette krevde litt flere murhåndverkere en det jeg hadde tilgjengelig, måtte jeg kontakte flere firmaer for å få den nødvendige bemanningen til å utføre oppdraget.

Andre murfirmaer hadde inspisert disse skadene flere år før, men det var visst ingen som hadde ropt varsko, sprekkene eller revnene var kun fuget med elastisk fugemasse. Hele utmuringen imot Kirkegaten stod i fare for å rase ut. En kan jo bare tenke seg hvilke konsekvenser dette kunne ha fått. Årsaken til at skadene oppstår, er sannsynligvis at jernplatene som er murt inn i konstruksjonen, ruster og sprenger på murverket. Disse platene har som  funksjon  å ta opp trykket/vekten av teglsteinen og fordele den. På bildet under ser vi to plater mens flere befinner seg innover i murverket. I tillegg til jernplatene var det dårlig murforband. Hvis en ser nøye på bildet til høyre, vil en se at revnen i murverket går som en rett strek oppigjennom. Det minner  nærmest om ett glide sjikt.

domkirken b

To av jernplatene som forårsaket skader i murverket.

 

Denne vinteren (2009-2010) har forholdene for frostspregninger vært idielle her i landet Dette gjelder først og fremst syd og vestvendte fasader som tar imot mye nedbør. Lengre perioder med tildels lave tempraturer har ført til frost langt inn i murverket. Når en da vet at mange murbygninger fra 1800 tallet har ett pusslag som er sterkere en teglsteinen den er murt opp av, kan en få slike resultater som vist under. Store og tunge pussflak kan løsne og styrte i gata under. Dette er den ene halvdelen av ett pussflak som jeg tok ned fra sydsiden av domkirken i år 2000. Vekten er på omkring 10-15kg.

 

skann0001_Pusskader_domkirken skann0002_Pusskader_domkirken

Pussflak fra Kr.sand Domkirke