onsdag, august 12, 2020

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Øyestad kirke

PDFSkriv utE-post

Øyestad kirke er en langkirke fra 1200 tallet i Øyestad sogn, Arendal kommune. Kirken er en gotisk langkirke bygd i stein og kalk, med plass til ca.300 mennesker. Detaljene er hugget i kleberstein. Veggene innvendig var dekorert med kalkmalerier. Kirken brant ned til grunnen 18 mai år 1900 og ble gjenoppbygd i 1902.  Kor, sakresti og tårn, sammen med kalkmaleriene ble totalt ødelagt.

I den bevarte delen er det to portaler, en i sør og en i vest.  Midt over vestportalen var det ett kongehode som ble ødelagt under brannen i 1900. Over syd portalen er det ett bispehode med mitra.  Øystein Ekroll mener kirken er inspirert av byggearbeidene i Stavanger domkirke etter brannen i 1272. Bispehodet har også likhetstrekk med ett bispehode i korgavlen i Stavanger.

 

Da jeg gikk i gang med utvendig restaureringsarbeider i 2006, var kor og sakristi det som stod først på programmet. Denne delen av kirken, som opprinnelig ble oppført i teglstein på slutten av 1600 tallet, ble totalskadet ved brannen  og murt opp på ny i 1902. Veggene var pusset med en meget tynt lag bestående av kalkmørtel tilsatt små mengder portlandsement, noe som har gjort  pussen hydraulisk, men ganske diffusjonsåpen. Veggen har etter andre verdenskrig en gang blitt behandlet på ny, denne gang med primer og en slemme mørtel som har blitt kostet på i tykke lag.(dette var en mørtel som var vanlig på 1960-70 tallet) Tilslutt var det påført en diffusjonstett maling. Summen av disse overflatebehandlingene er at veggen ikke "pustet" lenger, fukten ble stående i murverket og etter hvert fallt puss flak av som følge av frostsprengninger. Disse pusskadene har igjen blitt reparert med sterkere mørteler bestående av primer ( Borvibett ) og så en mørtel av mursement og sand, enkelte steder også ren portlandsement.  En kommer inn i en ond sirkel der det er" jo sterkere jo bedre" som gjelder. I verste fall ender det opp med soppangrep i både mur og treverk.

 

Vi begynte med å fjerne malingen, og snart ble det klart at her var det ingen vei tilbake. Bort med gammel overflatebehandling slik at all teglstein ble synlig. Deler av veggen hadde så dårlig/ødelagt tegl at den ble skiftet ut med  ny og murt inn med samme type mørtel som opprinnelig brukt. Allt dette arbeidet ble utført på sensommer, slik at murveggene kunne stå og lufte seg igjennom vinteren.

Etter påske, våren 2007 var det klart for pussarbeider. Det ble brukt hydraulisk kalkmørtel i tre omganger, dvs. ett grunnings lag, så en hovedpuss og tilslutt en tynnpuss som ble filset ut slik at en fikk en tett fin overflate. Dette igjen ble så påført tre strøk kalkhvitting tilsatt pigmenter.

 

Våren 2008 startet jeg opp med middelalderdelen av kirken, selve skipet som faktisk har stått i fred siden 1902. Den gang ble det gjort enkelte forandringer i forbindelse med gjenoppbyggingen etter brannen, en ser at vinduene på kirkens sydvegg har fått en annen form, blitt høyere. Det har blitt laget falske fuger for å gi inntrykk av at kirken var murt i naturstein uten puss eller kalkhvitting.

Siden kirken har fått stå urørt i så mange år, var det mye skitt og mose som måtte fjernes sammen med de falske fugene. Hver centimeter av veggene ble stålbørstet og skrapt rene, for tilslutt å bli spylt med vann fra hageslange.

Til  pussreperasjon av veggene ble det brukt luftherdene kalk, og etter en ukes uttørking ble middelalderveggene igjen kalket hvite, slik de var før brannen i 1900. Tre strøk med kalk tilsatt pigmenter har gitt Øyestad kirke tilbake middelalder preget.

 

All luftherdene kalkmørtel er laget på byggplassen.

Den hydrauliske mørtelen er fabrikkfremstilt ved St.Astier i Frankrike. Det er brukt NHL 3,5 der grunningsmørtelen er kastet på.

 

Kontakt: Arendal kirkelige fellesråd v/Einar Bore telf.37013581

 

Øyestad kirke før brannen Øyestad kirke etter brannen Oyestad_gml3
Øyestad kirke fotografert før brannen i 1900. Kirken fotografert etter brannen.
Bildet er tatt mot øst.
Kirken fotografert like etter brannen. Bildet er tatt mot vest.