fredag, november 15, 2019

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Søndeled kirke

PDFSkriv utE-post

Søndeled kirke antaes å være oppført mellom år 1150 og 1200, og aller helst har årene omkring 1150 vært den sansynelige byggetid. Sagaen  forteller at den i gammel tid var felles kirke for hele det gamle Gjerstad prestegjeld.  Sundaleidis kirkja var dens gamle navn. Som flere av de andre steinkirkene på Agder fra den tiden, er den bygget i angelsaksisk stil. Ennå kan en se den vakre romerske rundbue over inngangsdøren.

I år 2000 markerte en 850 år jubileum for Søndeled kirke. I den forbindelse fikk de kongelige besøk.

Tidlig på våren samme året fikk jeg i oppdrag å pussreparere og kalkhvitte Søndeled kirke, slik at den fremsto presentabel til jubileet.

 

Kontakt: