fredag, november 15, 2019

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Hurum kirke

PDFSkriv utE-post

Hurum kirke
Hurum kirke er en langkirke fra omkring  år 1150. Den ligger fint til på Klokkerstua i Hurum kommune. Den er bygget i stein med 150 sitteplasser og viet jomfru Maria. På kirkens nordside finner en familien Huitfeldts gravkapell som er murt  i  en blanding av tegl og naturstein. Kapellet har to etasjer der den ene ligger under bakkenivå. Fremdeles gravlegger familien Huitfeldt sine  døde her i kapellet.
Våren 1998 fikk mitt firma i oppdrag å fjerne gammel overflatebehandling på kirken og gravkapellet, for så å legge på ny kalkpuss og kalkmale de nødvendige strøk. Prosjektet var beregnet å gå over to år. Dette var krevende jobb, for som en kan se av bildet under, var det på 1950 tallet påført en puss bestående av ren sand og sement.  Apsis var i tillegg armert med en hønsenetting for liksom å være helt på den sikre siden. Pusslaget ble på det tykkeste målt til ca.50mm. Etter hvert som en ble ferdig med kalkarbeidene på utv. vegger, strakk vi stillasduk fra takutstikk og ned til mark. Dette for å beskytte en skjør kalkpuss mot vær og vind vinteren igjennom. Men å gå de første årene skadefritt med så svake materialer som luftherdene kalk, er så og si umulig. På deler av Huitfeldts kapell hvor det var brukt en løsbrent teglstein var en slik plass hvor pusskader oppsto.
skann0010_hurum_utv.puss skann0030
Pusslaget ble målt til 50mm på det tykkeste.          Stillasduk ble brukt som beskyttelse av puss.

Samtidig med pussarbeidene utvendig på kirken, kom det en henvendelse fra Anders Huitfeldt om hjelp til å kalkhvitte kapellet innvendige vegger og takhvelv, samt oppmuring av nye urnehyller. Disse arbeidene ble da utført senhøstes  etter at vi hadde avsluttet utvendig.

skann0001_Huitfeldts_kapell skann0018_Huitfeldts_kapell
Fam. Huitfeldts sine døde slektninger er gravlagt i kapellet.                                         Her er det urnehyllene som utvides.