onsdag, august 12, 2020

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Kinn kirke

PDFSkriv utE-post

Kinn_kirke

Kinn kirke ligger på øya Kinn utenfor Florø og er bygget omkring år 1150. Ett sagn forteller at St.Sunniva, som også er kjent i forbindelse med Selje kloster, var en av tre søstre. De drev i land til hver sin øy, og til Kinn kom Borni. Kinnaspelet er bygd på denne historien. Etter sagnet fikk Borni bygd kirken  med god hjelp av ei tusse ved navn Vindfløy.


Kinn kommune overtok kirken i 1860 fra den gang private eiere. I 1866 kom en igang med modernisering av kirken, som var i svært dårlig stand. Vinduer ble gjort større, det ble bygget galleri og de gamle benkene ble fjernet. Denne moderniseringen ble kraftig kritisert og  i 1912 ble vinduene  tilbakeført slik de så ut før 1860. I 1960 ble kirken kalket innvendig.

Siden kirken ligger slik til, ytterst i havgapet, er den gjennom 800 år blitt pepret med saltholdig vann. Dette saltet har trengt godt inn i vegger og gjør sitt til  å vanskeliggjøre  både utv. og innvendige  kalkingsarbeider. Dette fikk undertegnede erfare i 2002, da jeg gikk igang med puss rep.og kalking av sakristiet. I løpet av ett drøyt år ble bind stoffene i mørtelen (kalken) spist opp av salter slik at det begynte å drysse av veggene. Dette viser at en må være forberedt på overraskeslser når en arbeider i så ugjestmilde strøk.

013_bil_p_kinn

Bil og utstyr måtte heises i land på Kinn.

 

 

022_20A_Hilde_NIKU 025_23A_Hilde_KOKK

Hilde i aksjon.

En god samabeidspartner den første uken på Kinn var Hilde B. fra NIKU (gravid i  8mnd.), men smidig som en katt når hun pakket inn og beskyttet altertavla og andre verdifulle gjenstander. Hun passet samtidig på å avslutte dagen  litt før meg slik at middagen var klar når jeg var ferdig med dagens økt. En glimrende husmor !

 

 

 

 

Kontakt: Gry Seim  Telf.915 81 178