fredag, november 15, 2019

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Tveit kirke

PDFSkriv utE-post

Tveit kirke
Tveit kirke er en langkirke bygget omkring år 1100. Den ligger rett nord for Kjevik flyplass i Kristiansand kommune og har plass til omkring 450 personer.
I år 2001 ble jeg engasjert av Kristiansand kirkelige fellesråd til å pussreparere og kalkhvitte Tveit kirke. Da hadde det gått 8-10 år siden sist det ble utført kalkpuss arbeider på kirken. Denne kalkpussen hadde sluppet underlaget flere steder og det åpenbarte seg partier med maling som ikke var fjernet grundig nok.
For at en skal få så bra resultat som mulig må en være nøye med å fjerne all olje/plastmalinger. Det nytter ikke  kun å hugge masse hull i malingslaget og tro en skal få en diffusjonsåpen veggflate. Kalkpussen skal jo ha en rimelig sjanse til å hefte til underlaget, noe som ikke helt er tilfellet i dag. En bør undersøke murveggene grundig, for å se om det medfører riktighet at malingen ikke er fjernet, eller om det bare er partier av veggene som har malingsrester.
Kalkarbeidene fra min side ble utført  på forsommeren, tre strøk med kalkmaling tilsatt pigmenter.
Kontakt: Kristiansand Kirkelige Fellesråd Telf. 38 19 68 00