onsdag, august 12, 2020

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Hvordan jobber jeg

Det er veldig viktig for meg at kundene er trygge på at jobben blir skikkelig utført. Om jobben ikke er faglig forsvarlig å utføre, sier jeg ifra med en gang. Jeg gir alltid pris på forhånd, og har til dags dato ikke sendt ekstraregninger.

 

Dersom kunden ønsker det hjelper jeg til med å få jobben godkjent hos Riksantikvar eller andre vernemyndigheter, jeg lager beskrivelse av mur og kalkarbeidene som skal utføres og informerer om tilskuddsordninger o.l.  Dette sparer kundene for tid og ekstra kostnader. En slipper å involvere  arkitekt eller  konsulent for å få kalkarbeidene godkjent.

Kunden skal føle seg sikker på at det er kvalifiserte personer som utfører arbeider der mitt firma er ansvarshavende. Jeg jobber alltid selv, dere risikerer ikke å møte en gjeng med hjelpearbeidere eller i verste fall ufaglærte som blir satt til å utføre arbeidet.

 

Arbeidet blir fulgt opp i ettertid uten ekstra kostnader for deg som kunde, dvs. minst en gang i året de neste to til tre årene etter at arbeidet er avsluttet ( dette gjelder først og fremst fredede bygninger som kirker) vil jeg komme på besøk for å forvisse meg om at arbeidene svarer til forventningene.