onsdag, august 12, 2020

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Kalkmørtel

Kalkmørtel var tidligere svært vanlig til bruk i mur og pussarbeide. Mørteltypen har gode egenskaper til bruk i gammelt murverk, den har lav fasthet og i motsetning til dagens sementprodukter tåler kalkmørtel bevegelser hvilket gjør den ideell til restaurering av f.eks gamle steinmurer, teglsteinsmur, piper e.l

Som en kuorisitet kan jeg nevne at i Istanbul, byen som har vært råket av flere store jordskjelv, får kalkmørtelen tilsatt teglknus, mye av æren for at skadeomfanget i Hagia Sofias murverk  er ubetydelige.


Kalkmørtel ble benyttet i utv. pussarbeider frem til 1920 tallet i de større byene, mens enda lenger i utkantstrøk. Portlandsement ble tilgjengelig  omkring 1850 i Europa og i Norge en del år senere. Sement var ett ganske dyrt produkt og ble i begynnelsen kun tilsatt kalkpussen for å få i gang herdingen. Kr.sand Domkirke sto ferdig i 1885 og er en bygning hvor det er brukt store mengder sement i puss og ornamenter.

Mursement (kalk-cement) har vært tilgjengelig på det norske markedet siden slutten av 1960 tallet og er i dag det mest benyttede produkt i forbindelse med puss og mur. Imidlertid er dette pga den høye fastheten (tåler ikke bevegelser) lite egnet til gammel puss og svak tegl. Det er dessverre mange  huseiere som har opplevet at sementen har slått sprekker ved rehabilitering av gammel mur.

Kalkmørtel vil i de fleste tilfeller være riktig produkt å benytte ved restaurering og reparasjon av gammelt murverk. Mørtelen trenger CO2 (karbondioksyd) fra luften for å herde det er derfor viktig at den ikke påføres diffusjonstett middel som f.eks organisk maling. Det anbefales derfor at det benyttet mineralsk maling eller maling basert på kalk eller silikat for maling av pusset gammel mur.

 

Kalkmørtelen er feit i konsistens og dette medfører ofte at svinnsprekker oppstår i pussoverflaten. Mange fokuserer på disse som ett problem, men jeg har enda til gode å se at pusskader har oppstått på grunn av svinnsprekker. Som regel er det kombinasjonen løsbrent tegl, fukt og tilslutt frost som har forårsaket de største skadene. Snø som ligger inntil vegger og smelter for så å fryse til på nattestid, takrenner/nedløp som er dårlig vedlikeholdt, er tilbakevennede problemer.